Cel mai bun pret din Romania

Regulament ”Dublul Diferentei” se aplica doar produselor care fac parte din campanie si sunt marcate ca atare

2 X Diferenta – offline si online

Garantia celui mai mic pret din România

Art.1. Organizator :

1.1. S.C. BEMIRO MANIA S.R.L., cod unic de inregistrare RO28265008, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/357/2011.

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clientii platformei de comert online www.bemiromania.shopmania.biz, acolo unde se precizeaza in mod expres, beneficiaza de clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de magazine, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare sau practicat de platformele de vânzare online ale magazinelor cu acelasi obiect de activitate.

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului BEMIRO sa obtina de la acesta, produse, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte entitati comerciale.

3.2. Obiectul promotiei – rambursarea dublului diferentei dintre pretul platit pentru un produs achizitionat de la BEMIRO si pretul mai mic practicat in magazinele (offline sau online) cu acelasi obiect de activitate, pentru acelasi produs si in aceleasi conditii de comercializare. La acordarea rambursarii va fi luata in considerare modalitatea de achizitie a produsului, respectiv online sau offline.

3.3. Client eligibil pentru achizitia online - clientul este eligibil pentru rambursarea dublului diferentei daca a achizitionat si platit produse de pe site-ul www.bemi.ro, avand creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii. Pentru completarea formularului de rambursare clientul trebuie sa fie utilizator inregistrat pe site-ul www.bemi.ro.

3.4. Magazine cu acelasi obiect de activitate – magazine offline.

3.5. Platforme de vânzare online cu acelasi obiect de activitate – site-ul unui magazin sau retea de magazine.

3.6. Acelasi produs – produs identic cu cel achizitionat din magazinele de pe www.bemi.ro, acelasi brand, acelasi cod de produs.

3.7. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat de pe www.bemi.ro. Compararea se va face intre pretul de vanzare din ziua achizitiei practicat www.bemi.ro, si pretul de vânzare oferit de catre site-ul unui magazin care comercializeaza acelasi tip de produse.

Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic in magazinul concurent nu trebuie sa faca obiectul unei actiuni de reduceri de pret, promotie, lichidare de stoc, soldare, resigilare si trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de:

a. Finantare – numerar sau sistem de plata in rate;

b. Servicii oferite – garantie si livrare;

c. Termenul de garantie al produsului si garantia asigurata de reprezentantii autorizati.

3.8. Formular de rambursare, care se completeaza de catre client si in baza caruia, dupa validarea facuta pe www.bemi.ro, se ramburseaza diferenta de pret in numerar sau se emite un voucher avand valoarea diferentei de pret, dupa caz.

Formularul contine urmatoarele informatii: nume si prenume, numarul si data emiterii facturii/bonului fiscal, data achizitiei, numar de telefon, denumire produs, pret produs, numele magazinului unde s-a gasit pretul mai mic / URL-ul site-ul unde s-a gasit pretul mai mic.

Acest serviciu are in vedere pretul de raft al produselor si nu valoarea ratei lunare (in cazul achizitiei in sistem de plata in rate).

In cazul achizitiei produselor in sistem de plata in rate de pe www.bemi.ro, clientul va primi dublul diferentei sub forma de voucher in cazul achizitiei online si numerar in cazul achizitiei offline, fara ca prin aceasta actiune sa se intervina asupra conditiilor de creditare, stabilite prin contract cu institutia finantatoare. Acest contract continua sa produca efecte in conditiile in care a fost semnat (nu se micsoreaza valoarea ratei/a sumelor datorate institutiei finantatoare).

3.9. Valoarea voucherului – voucherul va avea o valoare egala cu dublul diferentei dintre pretul platit de client pentru un produs achizitionat de pe www.bemi.ro si pretul practicat de unul din magazinele online mentionate la art.3.5 din prezentul Regulament. Voucherul valoric va putea fi folosit timp de 1 an de la emitere, ce va putea fi utilizat pe www.bemi.ro.

3.10. Valoarea rambursarii in numerar – rambursarea in numerar va avea o valoare egala cu dublul diferentei dintre pretul platit de client pentru un produs achizitionat si pretul practicat de unul din magazinele mentionate la art.3.4 din prezentul Regulament.

Art. 4. PARTICIPANTI :

4.1. La promotie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a achizitionat si achitat cel putin un produs comercializat pe site-ului www.bemi.ro.

4.2. Persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani, pot participa la promotie cu conditia ca formularul de rambursare sa fie completat de catre reprezentantul legal, tutorele legal sau curator, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la promotie: angajatii firmelor colaboratoare.

4.4. Nu pot participa la promotie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE:

Promotia este valabila pe www.bemi.ro, pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE :

6.1. Pentru ca un client BEMI sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.1.1. Clientul sa fi achizitionat un produs de pe www.bemi.ro, achizitia fiind confirmata prin factura care atesta achizitia de pe site-ul www.bemi.ro .

6.1.2. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi produs, acelasi brand si acelasi cod de produs, intr-unul dintre magazinele sau site-urile mentionate la art.3.4. si 3.5. din prezentul regulament, insa la un pret mic celui practicat pe www.bemi.ro.

6.1.4. Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin factura proforma (maxim 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura).

6.1.5. Pentru rambursare off-line, produsul achizitionat de pe site-ul www.bemi.ro, trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului la data completarii formularii de rambursare.

6.1.6. In cazul achizitiei online, pretul mai mic trebuie sa fie valabil minim 3 zile consecutive pe site-ul concurentului, calculate incepand cu ziua completarii formularului de rambursare.

6.1.7. Clientul sa nu fi returnat produsul achizitionat din magazinele de pe www.altex.ro.

Art.7. MECANISMUL PROMOTIEI :

7.1. Daca in termen de maxim 7 zile calendaristice de la achizitionarea produsului, clientul constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic intr-unul dintre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament, BEMI se angajeaza sa ramburseze dublul diferentei de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul de 7 zile calendaristice si nu completeaza formularul de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea dublului diferentei de pret.

7.2. In cazul achizitiei de pe www.bemi.ro dublul diferentei de pret se ramburseaza sub forma unui voucher valoric ce va putea fi utilizat pe www.bemi.ro, in maxim 1 an de la data emiterii acestuia .

7.3. Pentru a beneficia de restituirea dublului diferentei de pret clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in formularul de rambursare, sub sanctiunea pierderii dreptului la restituirea diferentei de pret.

7.4. Pentru a beneficia de restituirea dublului diferentei de pret clientul este obligat a completa formularul de rambursare online.

7.5. BEMI isi rezerva dreptul de a verifica informatiile din formularul de rambursare, datele privind existenta pretului mai mic la magazinul/site-ul indicat de catre client si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea dublului diferentei de pret.

7.6. Pentru a fi considerat valid, formularul de rambursare va fi insotit de urmatoarele documente:

7.6.1. Bonul fiscal/factura fiscala care confirma achizitia produsului dovada platii (chitanta in cazul platii ramburs sau confirmarea tranzactiei in cazul achitarii online) care confirma achizitia si plata produsului de pe www.bemi.ro;

7.6.2. Factura Proforma (in maxim 7 zile calendaristice de la data achizitiei) care atesta pretul mai mic practicat de magazinul/site-ul concurent;

7.6.3. Copia actului de identitate al clientului.

7.7. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului de pe www.bemi.ro, dupa aplicarea oricaror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc -  fara a tine cont de pretul altor servicii asociate (exemplu: cost de transport, extragarantie, asigurare etc.), si pretul de vânzare oferit de catre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament.

7.8. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele care pot fi achizitionate la un pret mai mic intr-unul dintre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 care sunt la reducere de pret, promotie, lichidare de stoc, soldare, resigilare etc.

7.9. Clientului ii va fi comunicat in scris pe adresa de e-mail mentionata in formularul de rambursare, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data completarii formularului de rambursare, rezultatul verificarii.

7.10. Daca se intrunesc conditiile de rambursare si cererea este valida, clientul va primi in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii formularului, dublul diferentei de pret, printr-un voucher valoric transmis via e-mail pentru achizitia de pe www.bemi.ro .

7.11. Pentru utilizarea voucherului clientul trebuie sa prezinte voucherul tiparit.

7.12. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii dublului diferentei in conditiile prezentului Regulament achizitionat, se va scadea din contravaloarea produsului cuatumul rambursarii acestuia fiindu-i returnata diferenta ramasa.

7.13. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii dublului diferentei in conditiile prezentului Regulament achizitionat de pe www.bemi.ro, in cazul in care voucherul emis nu a fost utilizat acesta va fi anulat clientului fiindu-i returnata contravaloarea integrala a produsului returnat, iar in cazul in care voucherul emis a fost utilizat clientului ii va fi returnata diferenta ramasa ca urmare a scaderii valorii voucherului din contravalorea produsului.

7.14. Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi depusa la sediul societatii sau prin intermediul formularului de contact din site-ul www.bemi.ro.

ART.8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

8.1. Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

8.2. Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa societatii.

8.3. Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

8.4 Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

8.5 Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

Art.9. LITIGII

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.10. DISPOZITII FINALE

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

10.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

10.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplica conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei ofertei concurente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

10.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

  
  

  

Branduri

  


  

Aboneaza-te la newsletter

 
Vrei sa afli prin email despre reduceri si promotii? Aboneaza-te acum la newsletter si fii la curent cu tot ce e nou!